Печенізький районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Консультативно-дорадчі органи
Пропозиції
Анонс подій
Подій не заплановано
Пошук
Посилання
Соціально-економічний розвиток | Звіт про соціально- економічний розвиток Печенізького району за 2016 рік
Звіт про соціально- економічний розвиток Печенізького району за 2016 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення районної ради

від 26 лютого 2016 року

V сесія VII скликання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА

ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

ПЕЧЕНІЗЬКОГО РАЙОНУ  НА  2016 РІК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 рік

смт. Печеніги

 

 

Структура

Програми економічного і соціального розвитку

Печенізького району на 2016 рік

 

 
стор.
Вступ
3
Частина І.
 
Пріоритети та основні завдання соціально-економічного розвитку району на 2016 рік
4
1.1. Розвиток базових галузей економіки та інфраструктури життєзабезпечення
4
1.1.1. Агропромисловий комплекс
4
1.1.2. Промисловий комплекс
5
1.1.3. Енергозабезпечення
6
1.1.4. Транспорт, зв’язок та інформаційні технології
7
1.1.5. Реформування житлово-комунального господарства
8
1.1.6. Охорона навколишнього природного середовища
9
1.1.7. Цивільний  захист
10
1.1.8. Розвиток будівельної галузі та забезпечення населення житлом
10
1.1.9. Розвиток ринку внутрішньої торгівлі та побутових послуг
11
1.2.Забезпечення умов для стійкого економічного розвитку
12
1.2.1.  Інвестиційна діяльність
12
1.2.1.1.Капітальні інвестиції
12
1.2.1.2. Іноземні інвестиції
12
1.2.2. Зовнішньоекономічна діяльність
13
1.2.3. Розвиток малого та середнього бізнесу
13
1.2.4. Реформування системи надання адміністративних послуг
14
1.2.5. Податково-бюджетна політика
14
1.3.Підвищення стандартів життя
16
1.3.1. Демографічна політика
16
1.3.2 Стан справ щодо соціально-правового захисту дітей
17
1.3.3. Зайнятість населення та ринок праці
18
1.3.4. Грошові доходи населення та заробітна плата
18
1.3.5. Соціальне забезпечення
19
1.3.6. Охорона праці
20
1.3.7.Охорона здоров’я
21
1.3.8.Освіта
22
1.3.9. Культура і туризм
22
1.3.10.Фізична культура і спорт
23
Частина ІІ
Капітальні вкладання на об’єкти соціально-економічного значення у 2016 р.
25
Частина ІІІ
Основні прогнозні показники на 2016 рік
 
Частина IV
Заходи Програми щодо реалізації пріоритетних завдань у 2016 році
 

 

ВСТУП

Програма економічного і соціального розвитку Печенізького району на 2016 рік (далі – Програма) підготовлена на основі поглибленого аналізу показників розвитку району за попередній період, визначає цілі, пріоритетні напрями соціально-економічного розвитку району на 2016 рік, а також заходи щодо реалізації державної політики, спрямованої на підвищення якості життя та добробуту громадян.

Програма розроблена  відповідно до Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету» (зі змінами).

При розробленні Програми були враховані: 
-  Закон України «Про Державний бюджет України на 2016 рік»; 
- Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2020 року, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 № 385;
- Програма економічного і соціального розвитку Харківської області на 2016 рік .

У Програмі визначено заходи щодо розвитку провідних галузей виробничої та соціальної сфери у 2016 році відповідно до завдань, передбачених актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями Харківської обласної ради, розпорядженнями та дорученнями голови Харківської обласної державної адміністрації.

Структуру Програми побудовано відповідно до вказаних пріоритетних напрямів розвитку.

У частині І Програми «Пріоритети та основні завдання соціально-економічного розвитку району на 2016 рік» визначено поточну ситуацію, пріоритетні завдання на 2016 рік, спрямовані на вирішення проблемних питань, наведено обласні та державні галузеві програми, що реалізуються в районі у відповідних галузях економіки і соціальної сфери.

У частині ІІ Програми приведено основні прогнозні показники, які є критеріями реалізації пріоритетних завдань Програми.

Частина ІІІ Програми містить конкретні заходи щодо виконання пріоритетних завдань у відповідній сфері, заплановані на 2016 рік, та очікувані результати виконання цих заходів.

У частині ІV Програми «Капітальні вкладення на об’єкти соціально –економічного значення у 2016 році» наведено перелік об’єктів, будівництво яких передбачено  здійснювати в районі протягом 2016 року.

Реалізацію заходів Програми буде забезпечено за наявності фінансування з державного, обласного та місцевих бюджетів, власних коштів підприємств, коштів інвесторів, спонсорської допомоги та інших джерел, не заборонених законодавством України.

У ході виконання Програма може уточнюватися. Зміни і доповнення до Програми затверджуються Печенізькою районною радою за поданням Печенізької районної державної адміністрації.

Частина І. Пріоритети та основні завдання соціально-економічного розвитку  району  на 2016 рік

 

1.1. Розвиток базових галузей економіки та інфраструктури життєзабезпечення

 

1.1.1. Агропромисловий комплекс

 

Стислий опис ситуації в галузі:

 

Протягом  року  районною державною адміністрацією вживалися заходи, спрямовані на забезпечення продовольчої безпеки району, підвищення конкурентоспроможності продукції на внутрішньому та зовнішніх ринках.

У районі здійснюють виробничу діяльність 59 сільськогосподарських підприємств, включаючи селянські фермерські господарства. В облікове коло входять 17 підприємств, загальна площа сільськогосподарських угідь яких складає 14031,3 га, у тому числі ріллі - 13161,3 га. Господарства населення обробляють 9349,3 га ріллі. Тваринництвом займаються 3 господарства.

Обсяги виробництва валової продукції сільського господарства в 2015 році по сільськогосподарських підприємствах району склали 72,6 млн. грн.. в порівняних цінах 2010 року, або 101,5% до рівня минулого року, в тому числі 100,3%- рослинництво, 108,1% - тваринництво.

Для забезпечення сортооновлення та сортозаміни господарствами району було придбано 98,8 тонни насіння еліти озимих зернових культур (395% до плану).

Зернові культури було зібрано на площі – 6834 га, валовий збір урожаю становить 23544 тонни, що на 2720 тонн менше, ніж в минулому, врожайність становить 34,5 ц/га, що на 6,5 ц/га менше рівня 2014 року. В тому числі озима пшениця була зібрана  на площі – 3364 га, намолочено - 12164 тонни з урожайністю 36,2 ц/га. Площа збирання ярого ячменю - 1272 га, намолочено - 3129 тонн з урожайністю 24,6 ц/га. Площа збирання кукурудзи на зерно - 1364 га, намолочено -6517 тонни з урожайністю 47,8 ц/га.

Соняшник було зібрано на площі - 3018га, намолочено - 10255 тонн з урожайністю 34 ц/га. Даний показник найвищий в історії району.

Під урожай 2016 року господарствами району посіяно - 3448 га озимих зернових культур, в т.ч. – 3400 га озимої пшениці, 48 га  озимого жита. Крім того 464 га озимого ріпаку.

Придбано сільгосппідприємствами району нової техніки на суму 25,3 млн. грн., що на 10,9 млн. грн.. більше рівня минулого року.

Станом на 01.01.2016 року сільгосппідприємства району всіх форм власності розрахувались за оренду земельних паїв на 105,1 %.

За 2015 рік по сільськогосподарських підприємствах району середньомісячна заробітна плата становить 3232 грн., що більше на 869 грн. проти аналогічного періоду минулого року.

Станом на 01.01.2016 року в сільськогосподарських підприємствах району  було вироблено валової продукції тваринництва на суму 11727,8 тис. грн.  в постійних цінах 2010 року, що на 8,1% більше рівня аналогічного періоду минулого року.

Поголів’я великої рогатої худоби в сільгосппідприємствах району складає 1649 голів, що на 83 голови більше аналогічного періоду минулого року,  в тому числі   614 корови. Поголів’я телиць  різних вікових категорій складає 951 голову, або 155 голів на 100 корів.

Виробництво молока  склало 3972,0 тонн,  що більше на 350 тонн проти минулого року, удій на корову склав 6565,0  що більше на 1346,0 кг. Такого показника досягнуто вперше за історію району.

Вихід телят на 100 корів   становить 55 голів, в порівнянні з минулим роком збільшився на 2 голови. Отримано всього телят –476 голів, в тому числі від корів 340 голів, від нетелей отримано 136 телят. Введення нетелей в основне стадо складає 22 голови на 100 корів.

Одержано продукції вирощування ВРХ- 159 т. Середньодобовий приріст молодняку великої рогатої худоби склав 413 г, що на 12 г більше в порівнянні з минулим роком.

Заготовлено кормів для громадського тваринництва: сіна – 602 тонн, сінажу – 1878 тон,  соломи – 400 тони, силосу – 9854 тонн, конц. кормів – 1010 тонн.

Пріоритетні завдання Програми та окремі заходи щодо їх виконання на 2016 рік:

 

-  забезпечення виробництва основних видів сільськогосподарської  продукції та темпів приросту валової продукції сільського господарства в обсягах згідно з основними показниками розвитку сільського господарства  району на 2016 рік.

- збільшення обсягів виробництва конкурентоспроможної тваринницької продукції через стимулювання будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів;

- збільшення виплат за оренду земельних ділянок (паїв) сільськогосподарськими підприємствами; подальше зростання виплат залежно від результатів господарської діяльності та фінансово-економічного стану орендаря;

- забезпечення цінової стабільності та товарної наповненості на продовольчому ринку району шляхом проведення ярмаркових та інших заходів.

 

1.1.2. Промисловий комплекс

 

Стислий опис ситуації в галузі:

 

Промисловим виробництвом в районі займаються три підприємства: ПрАТ «Фінпрофіль», ТОВ «Берест» та ТОВ «Рембудпобут» які забезпечили інвестиційну привабливість, конкурентоспроможність продукції на внутрішньому та зовнішньому ринках.

У ПрАТ “Фінпрофіль”  з метою перспективного  розвитку та збільшення обсягів  виробництва,  а також з метою освоєння нових напрямків в машинобудівельному комплексі, здійснено реконструкцію приміщень. Сьогодні товариство  випускає машини і преси  вигинальні, краєзгинальні, механічні пристрої для обробки металів, листогиб, агрегат для виготовлення елементів водостічної системи, механічні ножиці.

На підприємстві впроваджено три нових технологічних процесів  та нові інноваційні види продукції по трьом найменуванням, що дало позитивні

тенденції в розвитку промислового комплексу району.

ТОВ “Берест» здійснює виробничий процес на  сучасному  високотехнологічному устаткуванні  придбаного на умовах  лізингу в Германії, яке дозволяє  випускати паркет та паркетну заготовку сучасних міжнародних стандартів.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Рембудпобут» займається      виробництвом дерев’яних будівельних конструкцій і столярних виробів, виготовленням европарканів та різанням, обробкою та оздобленням декоративного та будівельного каменю.

У січні–листопаді 2015 р. підприємствами  району реалізовано промислової продукції на 74,9 млн.грн., що  більше на 30,9 млн. грн.. в порівняно з минулим роком. Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу населення Печенізького району становив 7,3 тис.грн.

Пріоритетні завдання Програми та окремі заходи щодо їх виконання на 2016 рік:

- забезпечення зростання конкурентоспроможної промислової продукції на основі  інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств району всіх форм власності, підвищення рівня використання науково-технічного потенціалу у промисловості;

- розвиток експортного потенціалу промислових підприємств району;

- реалізація заходів з енергозбереження та впровадження ресурсо -, енерго- та природозберігаючих технологій.

1.1.3.Енергозабезпечення

Стислий опис ситуації в галузі:

 

Одним з найважливіших показників  розвитку району є ефективне  використання паливно - енергетичних ресурсів.

За  підсумками діяльності за 12 місяців 2015 року досягнуто позитивної динаміки збільшення економії паливно - енергетичних ресурсів за рахунок запровадження енергозберігаючих  заходів у господарському комплексі та бюджетній сфері району.

З метою заощадження бюджетних коштів та природного газу, а також на виконання заходів  з енергозбереження, відділ освіти Печенізької райдержадміністрації шляхом перенесення шкільних весняних канікул 2015 року, закінчив опалювальний сезон в ліцеї ім. Г. Семирадського з 21 березня 2015 року.

На виконання Програми енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів за 2015 рік, за рахунок коштів місцевого бюджету, було здійснено наступні заходи  із зменшення споживання газу та електроенергії, а саме:

-  здійснено реконструкцію системи водопостачання с. Мартове, КП «Аква» - 18,0тис. грн.;

- замінено 5 глибинних насосів  підприємствами  КП «Джерело» в смт. Печеніги та КП «Аква» в  с. Мартове - 57,0 тис. грн.;

-  замінено  вікна  та двері в житловому  фонді с. Мартове  – 2,5 тис. грн.;

-  замінено вікна та двері в  житловому  фонді смт. Печеніги КП «Джерело» - 14,0 тис. грн.

-  встановлено енергозберігаючі світильники КП «Джерело», КП «Аква» - 7,6 тис. грн.;

- замінено енергозберігаючі лампи зовнішнього освітлення в с. Мартове Мартівська сільська рада – 0,7 тис. грн.

- здійснено поточний ремонт покрівлі в 6 будинках Мартівській сільській раді – 12,2 тис. грн.

Пріоритетні завдання Програми та окремі заходи щодо їх виконання на 2016 рік:

- впровадження передових енерго та ресурсозберігаючих технологій, використання альтернативних видів енергетичних ресурсів;

-  зниження питомих витрат паливо - енергетичних ресурсів;

-  сприяння безперебійному забезпеченню електричною енергією та природним газом споживачів району.

1.1.4. Транспорт,  зв’язок та інформаційні технології

 

Стислий опис ситуації в галузі:

 

Аналіз діяльності підприємств галузі транспорту, зв’язку та дорожнього господарства у 2015 році свідчить, що в районі створена відповідна транспортна та телекомунікаційна інфраструктура, яка дозволяє забезпечувати потреби населення та народного господарства району у вантажних та пасажирських перевезеннях, а також у наданні послуг поштового та електрозв’язку.

Основним завданням у сфері перевезень пасажирів автомобільним транспортом на 2015 рік є охоплення транспортним обслуговуванням сільських населених пунктів району, забезпечення якісного та надійного обслуговування мешканців.

На сьогодні в районі пасажирські маршрутні перевезення виконує ТОВ “Східавтотранс плюс”.

Загальні обсяги вантажних перевезень автомобільним транспортом по  району за  2015 рік склали 15,7 тис.т, що становило 74,1% від обсягів  минулого року. Виконано вантажної роботи 4505,4 тис.ткм, що у 1,8 раза більше рівня 2014 року.

В районі не зареєстровані підприємства-юридичні особи, які виконують пасажирські маршрутні перевезення, також не має укладених договорів на обслуговування маршрутів у районі з фізичними
особами-підприємцями.

 

Пріоритетні завдання Програми та окремі заходи щодо їх виконання на 2016 рік:

 

-   підвищення безпеки перевезень пасажирів і вантажів;

-  вирішення питання щодо відшкодування підприємствам транспорту району втрат доходів від перевезень пільгового контингенту пасажирів;

- своєчасне і повне задоволення потреб господарства та населення в перевезеннях;

- поліпшення стану автомобільних доріг комунальної власності населених пунктів;

-  впровадження високих технологій та нових послуг у галузі зв’язку щодо здійснення оптимізації мережі поштового зв’язку із вдосконаленням системи поштових маршрутів, поліпшення якості їх надання;

-  розширення спектра послуг зв’язку на базі інформаційно-комунікаційних технологій.

1.1.5. Реформування житлово-комунального господарства

 

Стислий опис ситуації в галузі:

 

На території району станом на 01.01.2016 року діють п'ять ОСББ, до яких входить 17 житлових будинків загальною площею 36% від загальної кількості будинків житлового фонду району (48 будинків), площею 24,1 тис.кв.м, або 57% від загальної площі житлового фонду (42,5 тис.кв. м). Три об’єднання  знаходяться: в смт. Печеніги , одне – в с. Мартове  та одне об’єднання – в с. Новий Бурлук .

Рівень розрахунків  споживачів житлово-комунальних послуг  станом на 01.01.2016 року склав:

- водопостачання та водовідведення:

всього – 100,0 %

населення – 119,5%

державний бюджет – 101,0 %

місцевий бюджет – 100,0%

інші – 101,0%

- природний газ :

всього – 98,0%

- електроенергія:

всього –98,2 %

- утримання будинків, споруд та прибудинкових територій:

всього – 97,0 %

- послуги централізованого теплопостачання в районі відсутні

Послуги з централізованого водопостачання та водовідведення в районі надають 2 комунальних підприємства: Печенізьке комунальне підприємство «Джерело» та комунальне підприємство «Аква» при Мартівській сільській раді.

 

Пріоритетні завдання Програми та окремі заходи щодо їх виконання на 2016 рік:

 

- скорочення споживання підприємствами галузі енергетичних та матеріальних ресурсів для виробництва комунальних послуг, проведення модернізації та переоснащення житлово-комунального господарства, подальше створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ);

- розвиток конкурентного середовища на ринку послуг з управління та утримання будинків, споруд, прибудинкових територій;

- скорочення понаднормових витрат води в мережах;

- упровадження енергозберігаючих технологій в централізованих системах водопостачання і водовідведення смт. Печеніги та с. Новокомсомольське шляхом модернізації обладнання.

1.1.6. Охорона навколишнього природного середовища

 

Стислий опис ситуації в галузі:

 

Метою екологічної політики є стабілізація і поліпшення стану навколишнього природного середовища шляхом соціально-економічного розвитку району для гарантування екологічно безпечного природного середовища для життя і здоров’я населення, впровадження екологічно збалансованої системи природокористування та збереження природних екосистем.

Існуюча система санітарної очистки території значної кількості населених пунктів не забезпечує регулярного вивозу і знешкодження побутових відходів, що призводить до стихійних звалищ.

 

Пріоритетні завдання Програми та окремі заходи щодо їх вирішення у 2016 році:

- відновлення і покращення гідрологічного режиму річок;

- зростання обсягів утворення та накопичення побутових  відходів;

- відсутність закріплених на місцевості в установленому законом порядку меж об’єктів природно-заповідного фонду, що призводить до порушення вимог заповідного режиму;

- незбалансоване використання земельних ресурсів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.7.Цивільний захист

 

Стислий опис ситуації в галузі:

Безпека людини, її життя і здоров’я визнані Конституцією України найвищими соціальними цінностями. Кожний громадянин України має конституційне право на безпечне для життя і здоров’я довкілля. Забезпечення безпеки та захисту населення, об’єктів економіки і національного надбання від негативних наслідків надзвичайних ситуацій залишається невід’ємною частиною державної політики національної безпеки та однією з найважливіших функцій центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування.

Протягом 2015 року зафіксованих надзвичайних ситуацій не зареєстровано.          Протягом звітного періоду відбулось 7 засідань комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. В  районі  діє  Програма  створення місцевого матеріального резерву. Номенклатура місцевого матеріального резерву погоджена та затверджена на суму 211,925 тис. грн. На сьогоднішній день в резерві фактично накопичено матеріальних цінностей на 33,6 тис. грн., що складає 24,5%.

В районі налічується 4 об’єктів підвищеної небезпеки.  Всього є в наявності 95 протигазів та 108 респіраторів, приладів – 2 шт., спеціальних костюмів – 30 шт.  Нещасних випадків за звітний період не було зафіксовано. Надзвичайних ситуацій за 2015 рік зафіксовано - 4 утопленика та 1 лісова пожежа.

Елементом готовності органів управління і сил цивільного захисту до реагування на надзвичайні ситуації є наявність запасів матеріально - технічних цінностей  у резерві, зокрема: проведення аварійно - рятувальних та інших невідкладних робіт, надання невідкладної та термінової допомоги постраждалим, а також забезпечення проведення робіт з ліквідації надзвичайних ситуацій відповідними силами цивільного захисту та іншими аварійними формуваннями  районі.

 

 

1.1.8. Розвиток будівельної галузі та забезпечення населення житлом

 

Стислий опис ситуації в галузі:

 

За січень – жовтень 2015 р. у районі прийнято в експлуатацію 1054 м2 загальної площі житла, що становить 566,7% до відповідного періоду попереднього року.

Прийнято в експлуатацію 8 квартир. Середній розмір введеної в експлуатацію квартири становить 131,75 м2 загальної площі, при цьому в сільській місцевості  – 141,50 м2, у міських поселеннях – 128,50 м2.

У міських поселеннях прийнято в експлуатацію  771 м2 загальної площі житла (414,5% до відповідного періоду попереднього року), у сільській місцевості – 283 м2.

Також прийнято в експлуатацію   2 офісних приміщення.

Пріоритетні завдання Програми та окремі заходи щодо їх вирішення в 2016  році:

 

- обстеження об’єктів незавершеного будівництва з метою визначення доцільності їх добудови;

- запровадження прогресивних архітектурно-будівельних рішень у розроблення та впровадження економічних та енергозберігаючих проектів житлових будинків.

 

1.1.9. Розвиток ринку внутрішньої торгівлі та побутових послуг

 

Стислий опис ситуації в галузі:

 

Станом на 01.12.2015 року у районі  налічується 63 торгові точки. На території району діє 1 приватний сільськогосподарський ринок, де передбачено 72 торгових місця, знаходиться 7 продовольчих магазинів, 1 магазин реалізує промислові товари, 1 обєкт побуту надає послуги населенню та 1 кіоск реалізує продуктові товари.

Також на  ринку  в смт. Печеніги  продовжувались роботи із  заміни старих архітектурних форм на сучасні, а також з благоустрою території  ринку.

У населених пунктах району, де відсутня мережа стаціонарних підприємств торгівлі, обслуговування населення здійснюється шляхом організації виїзної торгівлі приватним підприємцем три рази на тиждень, що повністю задовольняє потреби населення.

Обсяг роздрібної торгівлі  за січень - червень 2015 року склав 73,3 млн. грн. . У порівнянні з відповідним періодом минулого року загальний оборот роздрібної торгівлі по району зменшився і  склав 76,75%.

Печенізькою районною державною адміністрацією було втілено комплекс заходів щодо недопущення необґрунтованого зростання цін на основні продукти харчування. Проведені спільні з контролюючими органами  наради за участю членів виконкомів селищної та сільських рад з питань стабілізації цінової ситуації на продовольчому ринку району.

Розвиток сфер торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування населення дозволив забезпечити у 2015 році населення району товарами і послугами  в необхідних обсягах.

Створення ефективної  системи захисту прав споживачів потребує активної участі місцевих органів самоврядування і безпосередньо самих споживачів, шляхом підвищення їх свідомості та вимогливості до якості товарів і послуг.

 

Пріоритетні завдання Програми та окремі заходи щодо їх вирішення у 2016 році:

 

- стабілізація цін на споживчому ринку, в тому числі на соціально значущі продовольчі товари;

- забезпечення сталого розвитку споживчого ринку, у тому числі за рахунок утримання позитивної динаміки основних показників та розвитку мережі сучасних об'єктів торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування населення;

- аналіз балансу попиту та пропозиції на споживчому ринку району;

- забезпечення функціонування роздрібних ринків району;

- забезпечення сталого розвитку сфери побутового обслуговування населення району;

- сприяння забезпеченню захисту прав споживачів.

 

1.2.Забезпечення умов для стійкого економічного розвитку

 

1.2.1.Інвестиційна діяльність

1.2.1.1. Капітальні інвестиції

 

Стислий опис ситуації в галузі:

Інвестиційна діяльність сприяє розширенню виробництва, підвищенню рівня технічного оснащення  основних засобів підприємств та організацій, структурній перебудові економіки, рішенню соціальних  та екологічних проблем.

Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій, як і раніше, залишаються власні кошти підприємств та організацій.

Так за попередніми даними за січень - вересень 2015 року освоєно капітальних інвестицій 16888 тис. грн., обсяг капітальних інвестицій на одну особу населення району  становить 1639,6 грн.

Пріоритетні завдання Програми та окремі заходи щодо їх вирішення у 2016 році:

- сприяти підвищенню інвестиційної активності реального сектору економіки;

- впровадження науково - технічних досягнень у господарський комплекс районі, запровадження енергоефективних інноваційних технологій, використання місцевої сировини, матеріалів і покупних виробів вітчизняного та місцевого виробника;

- концентрація фінансових ресурсів на реалізацію пріоритетних для економіки району  інвестиційних проектів.

 

1.2.1.2. Іноземні інвестиції

 

Стислий опис ситуації в галузі:

Забезпечення  сприятливого інвестиційного клімату для іноземних інвесторів  великою мірою визначає динаміку соціально-економічного розвитку району.

Станом на 1 жовтня 2015 року обсяг прямих іноземних інвестицій в районі становив 6млн.307,2 тис. дол. США, що на 3,2% більше обсягів інвестицій на початок 2015 року, та на одну особу населення складає 612,3 дол. США.

У цілому приріст прямих інвестицій у січні – вересні 2015 року склав
194,4 тис. дол. Водночас, у січні – вересні 2014 року було зменшення прямих іноземних інвестицій і складало 380,9 тис. дол.

Підприємства району мали прямі інвестиції з 3 країн світу, з яких найбільш значні обсяги прямих іноземних інвестицій були вкладені нерезидентами Кіпру та Белізу.

Найбільші обсяги прямих інвестицій в районі спостерігались на підприємствах, основним видом економічної діяльності яких були операції з нерухомим майном.

Станом на 1 жовтня 2015 року прямі іноземні інвестиції мали 4 підприємства району.

 

Пріоритетні завдання Програми та окремі заходи щодо їх вирішення у 2016 році:

- пошук потенційних інвесторів (проектних пропозицій) у різних галузях економіки та їх реалізації.

 

1.2.2. Зовнішньоекономічна діяльність

 

Стислий опис ситуації в галузі:

 

Зовнішньоекономічну діяльність в Печенізькому районі здійснювало одне промислове підприємство – Приватне акціонерне товариство «Фінпрофіль». За 2015 рік зовнішньоторговельний оборот склав  792,2 тис. дол. США, в тому числі імпортні надходження — 9,8 тис. дол. США.

Асортимент продукції, що експортувався ПрАТ «Фінпрофіль» складає: стан для виготовлення  профілю з ЧПК, розмотувач, запасні частини до стану згинального. Продукція експортувалася до Росії, Казахстану, Азербайджану,  Фінляндії. Імпортні надходження були з США, це комплектуючі для власних потреб.

 

Пріоритетні завдання Програми та окремі заходи щодо їх вирішення у 2016 році:

 

- допомога підприємствам у запровадженні технічних стандартів ЄС у процесі виробництва продукції;

- підтримка на регіональному рівні інноваційно-інвестиційних конкурентоспроможних проектів, спрямованих на розвиток експертного потенціалу;

- просування на нові ринки товарів і послуг вітчизняного виробництва та  закріплення на традиційних ринках;

- залучення міжнародної технічної допомоги.

1.2.3. Розвиток малого та середнього бізнесу

 

Стислий опис ситуації в галузі:

 

Малий бізнес є особливим сектором економіки країни, розвиток якого сприяє вирішенню найважливіших завдань соціально-економічного розвитку, зокрема, формуванню конкурентного середовища, насиченню ринків товарами та послугами, забезпеченню зайнятості населення тощо.

Протягом 11 місяців 2015 року за рахунок усіх джерел фінансування створено 109 нових робочих місць, з них 51 одиниця в галузях економіки та 58 одиниць за рахунок розвитку підприємницької діяльності (укладено 28 трудових договорів та зареєстровано 30 фізичних осіб - підприємців).

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника  протягом січня - грудня 2015 року складала 2923 грн., що становить 128,3% до відповідного періоду минулого року  і перевищував законодавчо встановлені державні соціальні стандарти: рівень мінімальної заробітної плати та прожитковий мінімум для працездатної особи (1378 грн.) – у 2 рази.

В районі постійно проводиться робота щодо залучення незайнятого населення до підприємницької діяльності, забезпечення їх самозайнятості.

Суб’єкти підприємницької діяльності постійно інформуються щодо участі у форумах, конференціях, семінарах, про навчання за кордоном через офіційний сайт райдержадміністрації та місцеву газету.

1.2.4. Реформування системи надання адміністративних послуг

На виконання вимог Закону України “ Про адміністративні послуги ” в частині вжиття заходів зі створення Центрів надання адміністративних послуг, Центр надання адміністративних при Печенізькій райдержадміністрації створено розпорядженням голови райдержадміністрації від 03.09.2013 зі змінами від 20.01.2014 «Про створення Центру надання адміністративних послуг» .

За січень -  грудень 2015 року жителям району та області надано 1794 адміністративних послуг, а саме:

-         450 послуги пов’язаних з реєстрацією місця проживання, в тому числі 136 послуга зі зняття з місця реєстрації;

-         98 послуги пов’язані з оформленням та видачею паспорта громадянам України  при досягнення ними 16 років;

-         вклеювання фотокартки до паспорту громадянина України при досягнення 25-ти та 45-ти річного віку – 105 послуги;

-         76 послуги пов’язані зі зміною прізвища у разі шлюбу  чи розлучення;

-         15 послуг пов’язаних із видачею паспорта громадянина України у разі його викрадення чи пошкодження;

-         видача витягу з технічної документації про  нормативну - грошову оцінку земельної ділянки – 530 послуги;

-         видача довідки з державної статистичної звітності про наявність земель та їх розподіл за власниками земель, землекористувачами, угіддями – 489 послуги.

 

Пріоритетні завдання Програми щодо розвитку галузі та вирішення проблемних питань на 2016 рік:

- підвищення рівня матеріально-технічного забезпечення Центру. Виготовлення

2-х іменних печаток державних реєстраторів та 1-ї печатки райдержадміністрації- 1,2 тис. грн.;

- придбання 3-х офісних сейфів- 4,5 тис. грн.

 

1.2.5. Податково-бюджетна політика

Стислий опис ситуації в галузі:

 

Станом на 01.01.2016 року  обяг надходжень  до місцевих  бюджетів по доходах загального  фонду склав 58 млн.562,3 тис. грн., що становить 105,3%  до уточненого плану.  Перевиконання склало 2млн.943,8 тис. грн, та  більше на 15млн.974,5 тис. грн. до затвердженого на початку року бюджету (42587,8 тис. грн.). В тому числі: по загальному фонду 105,0%. При цьому обсяг загального фонду складає – 57млн.380,4 тис. грн., спеціального фонду -1млн.181,9 тис. грн..

По власних і закріплених доходах виконання складає 125,1%, при уточненому плані – 11млн. 126,8 тис. грн.. надійшло  13млн.922,2 тис.грн. Перевиконання склало 2млн. 795,4 тис. грн..

В порівнянні з аналогічним періодом 2014 року доходна частина загального фонду бюджету перевиконана  по всих сільських та селищній радах.

Податок на доходи фізичних осіб є найвагомішим джерелом надходжень до загального фонду районного бюджету. Обсяг надходжень за січень-грудень 2015 року склав  6823,4 тис.грн. Виконання становить 132,8%,.

Податок на прибуток підприємств в січні- грудні 2015 року надійшов в сумі 3,8 тис.грн. Виконання становить -100% до запланованого.

У звітному періоді акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів надійшло 904,4 тис.грн. Рівень виконання затверджених показників акцизного податку  по району склав 106,2%.

Податок на майно до місцевих бюджетів району протягом січня-грудня 2015 року надійшов в сумі 2млн.228,4 тис.грн., або 112,1% до уточнених показників (затверджено – 1млн.988,0 тис.грн., перевиконання – 240,4 тис.грн.).

Плати за землю надійшло 2млн.001,4 тис.грн., до затверджених показників (затверджено – 1791,2 тис.грн., перевиконано – 210,2 тис.грн.). Планові показники перевиконані по всіх радах. У порівнянні з відповідним періодом 2014 року надходження збільшились на 54,5 % в цілому по району.

На збільшення безпосередньо вплинули зміни до законодавства і збільшення ставки податку на землю на коефіцієнт 1,249, та нової нормативної грошової оцінки землі.

За 12 місяців 2015 року до загального фонду району надійшло єдиного податку в сумі 2млн.875,2 тис.грн., або 136,2% що в 2 рази більше аналогічного періоду 2014 року.

По транспортному податку за січень-грудень 2015 року надійшло 91,7 тис.грн.

Екологічного податку надійшло – 11,1 тис.грн.

Державного мита – 36,7 тис.грн., що на 19,7 тис.грн. більше аналогічного періоду 2014 року.

Від розміщеня тимчасово вільних коштів в установах банків надійшло – 171,8 тис.грн.

З Державного бюджету надійшла:

-                            освітня субвенція – 9676,2 тис.грн.;

-                            медична субвенція – 6864,6 тис.грн.;

-                            субвенція на проведення виборів депутатів місцевих рад – 724,3 тис.грн.;

-                            базова дотація – 2010,8 тис.грн.;

-                            стабілізаційна дотація – 860,9 тис.грн.;

-                            субвенція з Державного бюджету на пільги та субсидії – 18277,7 тис.грн. (дитячі – 11540,8 тис.грн., сироти – 508,0 тис.грн., пільги – 6228,9 тис.грн.).

Кредиторська заборгованість по заробітній платі бюджетних установ відсутня.

Пріоритетні завдання Програми щодо розвитку галузі та вирішення проблемних питань на 2016 рік:

 

- підвищення рівня показника наповнення доходної частини районного бюджету від використання об’єктів власності територіальних громад сіл, селищ;

-  забезпечити безумовне виконання статті 77 Бюджетного кодексу України в частині передбачення в повному обсязі коштів на виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ та проведення розрахунків за енергоносії.

 

1.3.Підвищення стандартів життя

 

1.3.1.Демографічна політика

 

Стислий опис в галузі:

 

На 1 листопада 2015 року  у районі проживало 10113 осіб. Упродовж січня – листопада  2015 року чисельність населення зменшилася на 108 осіб, що в розрахунку на 1000 наявного населення становило 12,7 особи.

Зменшення чисельності населення району відбулося за рахунок природного (96 осіб) та міграційного (12 осіб) скорочень населення.

Порівняно з січнем – жовтнем 2014 року, обсяг природного скорочення зменшився на 6 осіб, або з 11,9 до 11,3 особи в розрахунку на 1000 наявного населення.

Природний рух населення у січні – жовтні 2015року характеризувався збільшенням народжуваності та зменшенням смертності, а також  перевищенням кількості померлих над кількістю живонароджених: на 100 померлих - 43 народжених.

У січні – жовтні 2015 року  в районі померло 169 осіб, у тому числі 1 дитина у віці до 1 року. Порівняно з січнем – жовтнем 2014 року кількість померлих у районі зменшилась на 4 особи, рівень смертності зменшився з 20,2 до 19,9 померлих на 1000 наявного населення району.

За січень - жовтень 2015 року у район прибуло 92 особи, вибуло 104 особи, сальдо міграції було від’ємним - 12 осіб.

 

Пріоритетні завдання Програми та окремі заходи щодо їх виконання на 2016 рік:

 

-   покращення стану здоров’я населення;

- формування позитивного іміджу сім’ї, відповідального батьківства та материнства;

-   більш повне задоволення освітніх, культурних потреб населення.

 

1.3.2. Стан справ щодо соціально-правового захисту дітей

 

Стислий опис ситуації в галузі

В районі забезпечено умови для соціально - правового захисту кожної дитини - сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування. Перевага в районі при влаштуванні дітей після отримання правового статусу дитини - сироти чи дитини, позбавленої батьківського піклування, віддається сімейним формам виховання.

Станом на 01.01.2016 року  в районі  функціонує 5  прийомних сімей, в яких виховується   8  дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, двоє  з яких досягли 18-річного віку, але продовжують  навчання та залишаються проживати в сім’ї,  та за сприянням Харківського обласного благодійного фонду  «Соціальна служба допомоги», який  надав  в  строкове користування житловий будинок загальною площею 278,9 кв. м.,  створено 1  дитячий будинок сімейного типу на базі прийомної сім’ї, в якому виховується 8 дітей, позбавлених батьківського піклування.

Відповідно до даних управління статистики станом на 30.09.2015 року в  районі мешкає 1659 дітей віком від 0 до 17  років включно.

На обліку  служби у справах дітей райдержадміністрації  перебуває 20  дітей :  7  дітей-сиріт та 13  дітей, позбавлених батьківського піклування,  15 дітей  виховуються у  сім’ях опікунів та піклувальників, 3 – в прийомних сім’ях, 1 дитина – в Домі - будинку сімейного типу  на території  Великобурлуцького району, 1 дитина   в інтернатному  закладі. Протягом звітного періоду 1 дитина, позбавлена батьківського піклування, була влаштована в сім’ю опікунів.

На обліку служби  знаходяться  14 дітей із 5 сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах.

Протягом  12 місяців   2015 року проведено в 7 населених пунктах району 47 профілактичних рейдів  „ Діти вулиці ”. В ході проведених рейдів, дітей, які бродяжать не виявлено. Розроблений та затверджений   графік профілактичних рейдів по запобіганню бездоглядності, безпритульності, злочинності серед  неповнолітніх  на І квартал 2016 року. 

Пріоритетні завдання Програми щодо розвитку галузі та вирішення проблемних питань на 2016 рік:

- забезпечення пріоритетності національного усиновлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- підвищення рівня культури суспільства з питань усиновлення дітей, зокрема дітей у віці понад 10 років;

- продовження роботи з проведення комплексних профілактичних заходів «Діти вулиці» разом із правоохоронними органами та місцевими органами влади з метою своєчасного виявлення дітей, які потребують соціального захисту та допомоги.

1.3.3. Зайнятість населення та ринок праці

 

Стислий опис ситуації в галузі

За січень - грудень 2015 року послугами районної служби зайнятості скористалися 454 осіб з числа незайнятих громадян, що на 14 осіб більше, ніж в  минулому  році. Кількість незайнятих громадян на кінець звітного періоду зменшилась  на 57 чоловік в порівняні з  минулим роком і становить 91 людину.

Навантаження на 1 вільне робоче місце становить 46 людини. На 01.12.2014 року на одне вільне робоче місце претендували  10 людей.

Протягом звітного періоду за рахунок всіх джерел фінансування створено 109 нових робочих місць, відповідно річне завдання районної Програми зайнятості населення виконано на 87,2% (за планом – 125).

Залучено до громадських робіт та робіт тимчасового характеру 113  осіб з числа незайнятих громадян, що перебувають на обліку в районному центрі зайнятості, річне завдання Програми зайнятості виконано на 118,9% (за планом – 95 осіб). На організацію цих робіт використано 67,1 тис. грн., з них 62,6 тис.грн є кошти місцевого бюджету та Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття та 4,5 тис. грн.. - кошти роботодавців.

Протягом 2015 року  в районі укладено 15 договорів про стажування між роботодавцем і особою, яка продовжує навчання.

За січень - грудня 2015 року 2 учасника бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції проходять професійне навчання.

Пріоритетні завдання Програми щодо розвитку галузі та вирішення проблемних питань на 2016 рік:

 

- сприяння роботі з проведення активної політики зайнятості населення, удосконалення методів профорієнтаційної роботи;

- сприяння активізації роботи щодо створення нових робочих місць;

- запобігання поширенню проявів нелегальної зайнятості.

 

1.3.4. Грошові доходи населення та заробітна плата

Стислий опис ситуації в галузі:

Станом на 01.01.2016 року заборгованість із виплати заробітної плати на підприємствах, в установах та організаціях району відсутня.

З 1 вересня 2015 року на підприємствах всіх форм власності введено мінімальну заробітну плату 1378 грн. на місяць.

Протягом січня- грудня 2015 року показник середньомісячної заробітної плати одного штатного працівника по району дорівнює 2923 грн., що становить 128,3% до відповідного періоду минулого року і перевищував законодавчо встановлені державні соціальні стандарти: рівень мінімальної заробітної плати та прожитковий мінімум для працездатної особи (1378 грн.) – у 2 рази.

Постійно вживаються заходи щодо підвищення рівня заробітної плати на  підприємствах усіх форм власності шляхом  роботи районної робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення.

Розроблені заходи щодо подальшого підвищення рівня оплати працівників всіх суб’єктів господарювання району в 2015 році, якими передбачено підвищення рівня заробітної плати у середньому по району не нижче, ніж на 15% та заходи щодо зростання рівня оплати праці працівників всіх суб’єктів господарювання у 2015 році.

Сільськогосподарськими підприємствами району розроблені програми розвитку підприємств, в яких передбачено підвищення розміру заробітної плати.

Пріоритетні завдання Програми щодо розвитку галузі та вирішення проблемних питань на 2016 рік:

- дотримання умов галузевих угод та колективних договорів у частині оплати праці, недопущення необґрунтованого зменшення заробітної плати та впровадження скороченого робочого часу;

- запобігання фактам неофіційних трудових відносин.

 

1.3.5. Соціальне забезпечення

 

Стислий опис ситуації в галузі:

 

За призначенням житлових субсидій протягом  2015 року звернулось 1874 сім’ї ,  в тому числі 505 сімей для призначення твердого палива та скрапленого газу, призначено 2009 сім’ям. Проведено оплату за житлово-комунальні послуги на суму 4017,6 тис. грн., на тверде паливо та скраплений газ – 532,5 тис. грн.

Проводиться робота щодо забезпечення ветеранів війни санаторно-курортним оздоровленням та технічними засобами реабілітації. Відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» до 5 травня нараховано та виплачено щорічну разову допомогу, яку отримало 481 чоловік на суму 248,5 тис. грн.

Станом на 01.01.2016 року заборгованість по виплаті державних допомог в районі відсутня.

За 2015 рік 34 особи які надають соціальні послуги отримали компенсаційні виплати в сумі 49,8 тис. грн., державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію отримало 22 особи на загальну суму 221,5 тис. грн., компенсаційну виплату особі, яка здійснює догляд за інвалідом І групи або особою, яка досягла 80 років отримали 15 людей в сумі 3,4 тис. грн., щомісячну грошову допомогу малозабезпеченій особі, яка здійснює догляд за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу отримало 13 осіб  в сумі 191,5 тис. грн.

За 2015 рік пройшли санаторно-курортне лікування 6 інвалідів загального захворювання, 4 інваліди ВВв, 2 учасники ВВв та 1 учасник бойових дій. Відповідно до постанови КМУ від 17.06.2004р. № 785 “Про затвердження Порядку виплати грошової компенсації вартості санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян ” виплачено компенсацію за невикористане санаторно-курортне лікування за 2015 рік 2 інвалідам війни на суму 720 грн.

В районі соціальне обслуговування громадян, яким державою законодавчо гарантовано право на соціальний захист та підтримку,    здійснюється через соціальні заклади, вагоме місце серед яких займає  Комунальна установа «Печенізький  територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)».

Відділенням соціальної допомоги вдома охоплені всі населені пункти району. За 2015 рік виявлено 236 пенсіонерів, що потребували соціальних послуг, відділенням організації надання  адресної натуральної допомоги    надано  500 особам адресну натуральну допомогу. Також, протягом звітного періоду надано платні послуги 50 пенсіонерам.

За  2015 рік відділення соціально-побутової адаптації  проводило заходи по організації дозвілля і відпочинку громадян, на якому було  обслуговано 116 осіб похилого віку.

Пріоритетні завдання Програми щодо розвитку галузі та вирішення проблемних питань на 2016 рік:

 

- підвищення якості надання соціальних послуг, їх ефективності та наближення до потреб їх отримувачів;

- надання якісних соціальних послуг громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, з метою поліпшення їх життєдіяльності, соціальної адаптації та створення умов  для повноцінного життя.

 

1.3.6. Охорона праці

 

Стислий опис ситуації:

Районна рада з питань безпечної життєдіяльності населення продовжила роботу  направлену на узгоджене вирішення актуальних питань з охорони праці та умов праці, профілактики травматизму виробничого та невиробничого характеру, що виникають у трудовій сфері та життєдіяльності населення, які вимагають координації зусиль та співпраці галузевих управлінь Печенізької районної державної адміністрації,  органів місцевого самоврядування,  а також  спілки роботодавців, профспілок.

 

Пріоритетні завдання Програми щодо розвитку галузі та вирішення проблемних питань на 2016 рік:

 

- поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища шляхом здійснення контролю за дотриманням роботодавцями вимог законодавства з охорони праці;

- забезпечення своєчасного та якісного проведення атестації робочих місць за умовами праці, соціального захисту працюючих в установах та організаціях усіх форм власності.

1.3.7. Охорона здоров’я

Стислий опис ситуації в галузі:

 

На утримання закладів охорони здоров'я  по Печенізькому району за  2015 рік надійшло 3 млн.280,2 тис. грн., за  відповідний  період 2014 року фінансування склало  2 млн. 619 тис. грн., що на 661,2 тис. грн. більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Також збільшились видатки на медикаментозне забезпечення амбулаторно-поліклінічного відвідування.   На 1 відвідування   надійшло 2,90 грн. при плані 2,0 грн. За 12 місяців 2014 року цей показник становив 2,30 грн.

За 2015 рік видатки на забезпечення медикаментами пільгового контингенту склали  152,9 тис. грн., кількість пільгового контингенту, що отримали медикаменти по пільговим рецептам становить 188 осіб, в розрахунку на одного хворого припадає 813,30грн., при плані 80,0 грн. На обліку знаходиться 3075 хворих.

Закладами охорони здоров'я залучено спонсорських коштів у сумі  56,9 тис. грн.

За надані платні послуги (орендна плата за здані в оренду приміщення) лікарня отримала 3,8 тис. грн. Всього кошти спеціального фонду склали 75,7 тис. грн.

В закладах охорони здоров'я впроваджено сімейну медицину. На сьогодні повноцінно функціонує 5 дільниць загальної практики сімейної медицини. Сімейними лікарями обслуговується 10 тисяч мешканців району, при цьому забезпеченість сімейними лікарями становить 78,3%.

Протягом січня-грудня 2015 року було проведено флюорографічні обстеження 4400 жителів району (при кількості дорослого населення  в районі 8784 людей).

Охоплення населення членством лікарняної каси становить 26 людей. За рахунок лікарняної каси лікування не проводилось.

 

 

 

 

Пріоритетні завдання Програми та окремі заходи щодо їх вирішення у 2016 році:

 

- проведення роботи щодо покращення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я;

- вирішення кадрових диспропорцій та питань соціального захисту медичних працівників;

- забезпечення ефективної профілактики інфекційних та неінфекційних захворювань.

 

1.3.8. Освіта

 

Стислий опис ситуації в галузі:

У районі створені необхідні умови для стабільної роботи та розвитку навчальних закладів району.

За звітний період  у районі функціонувало 10  навчальних закладів:

-       4 загальноосвітніх навчальних закладів, у яких здобуває освіту 697 учнів;

-       6 дошкільних навчальних закладів (2 у складі навчально-виховних комплексів), у яких виховується 227 вихованців;

-        2 позашкільних навчальних заклади з охопленням 390 вихованців.

Існуючі навчальні заклади  задовольняють потреби населення району в отриманні освіти відповідного рівня.

Крім денної форми навчання, в районі забезпечується навчання учнів за індивідуальною формою навчання - 8 дітей та  екстернат  3  дитини.

Учні 1-4 класів (305 дітей),  діти пільгової категорії (114 дітей)  забезпечувалися  безкоштовним гарячим харчуванням.

Організованим підвезенням до місць навчання та роботи  охоплено 78 учнів та 4 педагогічних працівників. Підвезення здійснюється з 7 населених пунктів до 2  навчальних закладів автотранспортними засобами відділу освіти.

Всього у навчальних закладах району налічується 111 ПК. У навчально-виховному процесі використовується 88 ПК, які відповідають діючим українським і міжнародним стандартам та чинному законодавству. Навантаження на 1 сучасний ПК по району складає 8 учнів.

Заклади освіти забезпечені ліцензійними базовими комп'ютерними програмами. До єдиної обласної освітньої інформаційної мережі підключені 9 закладів.

Пріоритетні завдання Програми щодо розвитку галузі та вирішення проблемних питань на 2016 рік:

 

- покращення матеріально-технічної бази навчальних закладів за рахунок усіх джерел фінансування;

-  підтримка учнівської обдарованої молоді.

 

1.3.9. Культура і туризм

 

Стислий опис ситуації в галузі:

Мережа закладів культури Печенізького району налічує 20 закладів. Це 9 клубних закладів, 9 бібліотечних закладів, Краєзнавчий музей Печенізького району ім. Т.А. Суліми та дитяча музична школа.

Фонди бібліотек району за звітний період поповнилися на 596 примірників на загальну суму 27 тис. грн.  Читачів у бібліотеках району налічується  3531 осіб.

Протягом року фахівцями відділу культури були підготовлені цікаві та змістовні заходи до тематичних та державних свят.

Сільські клубні заклади знаходяться на балансах сільських та селищної рад. Всі заходи згідно планів проводяться на належному рівні.

За 2015 рік Краєзнавчий музей Печенізького району відвідало 11659 чоловік. Фонди музею поповнилися на 308 експонатів. Співробітниками закладу було оформлено 16 виставок з них поза музеєм 7, проведено 209 екскурсій а також фахівцями закладу були проведені засідання круглого столу «Афганістан живе в моїй душі», презентація виїзної виставки «Чорнобиль – людський біль», історико-краєзнавча конференція «Уклін живим, загиблим - слава», дні відкритих дверей до дня скорботи та вшанування пам’яті жертв війни в Україні, початку Великої Вітчизняної війни «Шануймо відвагу, мужність і любов синів своєї Батьківщини» до дня збройних сил України, тощо.

В районі діють 14 колективів художньої самодіяльності що займаються розкриттям талантів населення нашого краю.

Вихованці танцювального колективу «Грація» Печенізького районного будинку культури у листопаді 2015 року  взяли участь у фестивалі  ідейного танцю  де й зайняли І місце  у віковій категорії  – змішана за темою: «Сила».

Дитячу музичну школу у звітному періоді відвідувало 40 учнів,  вихованці школи приймали  активну участь в районних культурно - освітніх заходах та участь у «Дельфійських іграх Слобожанщини».

Пріоритетні завдання Програми щодо розвитку галузі та вирішення проблемних питань на 2016 рік:

- поліпшення матеріально-технічної бази сільських клубних закладів та бібліотек шляхом проведення капітальних ремонтів, поновлення роботи систем опалення, придбання обладнання, музичних інструментів за рахунок коштів із усіх джерел фінансування;

- забезпечення належного рівня збереження та використання об’єктів культурної спадщини району для вільного доступу;

- продовження роботи щодо інформатизації закладів культури району.

 

 

1.3.10. Фізична культура і спорт

 

Стислий опис ситуації в галузі:

 

Одним з пріоритетних напрямків роботи районної державної адміністрації є пропаганда здорового способу життя, популяризації фізичної культури і спорту.

В районі працюють 4 спортивних зали, стадіон з трибунами на 1500 місць, майданчик з синтетичним покриттям, 19 спортивних майданчики, 8 футбольних полів, 5 приміщення для фізкультурно-оздоровчої роботи.

Згідно календаря спортивно-масових заходів в районі були проведені змагання з волейболу, шахів, шашок, міні-футболу, настільного тенісу, гирьового спорту, пляжного футболу, пляжного волейболу, важкої атлетики. Була проведена спартакіада серед державних службовців, в якій прийняли участь 11  осіб. Проводилися відкритті тренування для вихованців ДЮСШ з запрошеними спортсменами майстрами  спорту.

Згідно обласного календаря спортивно-масових заходів район приймав участь у таких змаганнях: гирьовий спорт, пляжний волейбол, шашки, настільний теніс та важкої атлетики.

Команди по футболу ДЮСШ відділу освіти приймали  участь в першості Харківської області в трьох вікових групах,   прийняли участь в турнірі «Шкіряний м'яч». Також команда ДЮСШ активно приймала  участь в обласних спартакіадах з важкої атлетики та гирьового спорту.

В районі   протягом 2015 року проводились змагання присвячені Дню Перемоги, Дню захисту дітей, Дню молоді, Дню Конституції, Дню Збройних Сил України.

Пріоритетні завдання Програми щодо розвитку галузі та вирішення проблемних питань на 2016 рік:

- пропагування серед населення району здорового способу життя, збільшення кількості населення, особливо дітей, підлітків та молоді, залучених до регулярних занять усіма видами фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи;

-   розвиток матеріально-технічної бази сфери.

-   збереження і розвиток дитячо-юнацького спорту;

-   створення доступного ринку послуг фізичної культури та спорту.

 

 

 

Голова районної

державної адміністрації                                                                                                                                                                                                                            М.М. ШОШИН

Приєднані документи:

ЗВІТ ЗА 2016
Переглядів: 215
Дата публікації: 20:30 16.01.2018
Версія для слабо- зорих